Wat?

De evolutie in de industrie is nog amper te volgen. Daarbij wordt de diversiteit aan gevaarlijk producten of preparaten alleen maar groter. Vrijwel elke onderneming maakt er gebruik van en ze komen voor in allerlei vormen en verpakkingen. De risico’s  die deze producten met zich meebrengen zijn niet gering. Opslag, verhandelen en verwerken van dergelijke producten houdt risico’s in voor de werknemers en het milieu.

Een niet aangepaste omgang met dergelijke producten kan in sommige gevallen zelfs pas duidelijk worden na verscheiden jaren. Deskundigheid en voorzichtigheid zijn geboden bij elke handeling met gevaarlijke stoffen.

Het is , in het kader van een welzijns- en preventiebeleid een verplichting om het gebruik van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen. Is dit niet mogelijk dan is misschien een minder gevaarlijke stof een alternatief zoniet moet er aandacht gaan naar afzuiging, reductie van de blootstelling, gebruik van beschermingsmiddelen en heel belangrijk het geven van voorlichting en instructies.

Als werkgever is het van primordiaal belang de werknemers de juiste informatie en instructies te geven opdat deze zich kunnen beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij onvoorziene omstandigheden als morsen en lekkage, maar ook bij normaal gebruik is een goede opleiding noodzakelijk.

 

Inhoud

Deze opleiding omvat natuurlijk een theoretisch deel waarin de algemene principes van handelen met gevaarlijke stoffen en het wettelijk kader aan bod komen. Anderzijds wordt er voorzien in heel wat praktische tips, aan de hand van voorbeelden en fotomateriaal, specifiek gericht op de gevaren binnen het bedrijf. En wordt de theorie binnen het bedrijf, in werkelijke omstandigheden, aan de praktijk getoetst.

Na deze opleiding is de opgedane kennis onmiddellijk bruikbaar en de opgedane kennis zal de kans op incidenten dadelijk reduceren.

 

Onze Partners