Inhoud
  • Wie zijn wij?
  • Een Safety-coach voor uw organisatie!
  • Wie zijn de Safety-coaches?
  • Wat mag u van ons concreet verwachten?

Wie zijn wij?

Het Safety Expertise Centrum is een jonge organisatie die ontstaan is uit een groep professionele hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, ambulanciers en pedagogen) met ettelijke jaren ervaring binnen de dringende medische hulpverlening. Door onze ervaring te bundelen en samen educatieve ondersteuning te bieden, willen we expertise delen om zo bij te dragen tot een bredere verspreiding van goede Safety kennis en dus hulpverlening in België.

Een Safety-coach voor uw organisatie!

Een ongeluk is snel gebeurd, zelfs al doet men nog zo zijn best om dat te voorkomen. Als zorgprofessionals moeten we hierop voorbereid zijn. In dergelijke noodgevallen hebben we als zorgverlener uiteraard alle belang bij een adequaat en werkbaar plan (op maat). Een snelle en correcte interventie werkt immers kostenbesparend – en nog belangrijker – beperkt zoveel mogelijk het menselijke leed.

Ons voorstel: een Safety-coach voor uw organisatie!

Regelmatig horen we van zorgverleners hoe belangrijk het is om hun kennis over EHBO, Ergonomie, Communicatie, Brand, VCA/risico volle taken, gespecialiseerde wondzorg, vakbekwaamheid (code 95) en andere veiligheidsthema’s op te frissen. Weliswaar organiseren ze zelf ieder jaar de verplichte uren bijscholing. Niettemin blijft de vraag naar meer ondersteuning bestaan. Die beantwoorden we door op regelmatige basis alle medewerkers die betrokken zijn bij het veiligheids- en zorgbeleid binnen uw organisatie bij elkaar te brengen. Onder begeleiding van onze Safety-coach staan we stil bij wat er zich heeft afgespeeld op het vlak van de veiligheid binnen uw organisatie. Op die manier verhogen uw zorgverleners hun betrokkenheid bij het veiligheidsbeleid. De zorgverleners in kwestie voelen zich zekerder om in te grijpen in geval van een onverwachte situatie. Door feedback van een onafhankelijke professional, ontstaat een vertrouwensband tussen de zorgverlener en de coach. Tijdens deze meetings wordt ook de theorie opgefrist, waardoor hun kennis up to date blijft. Deze overlegmomenten kunnen beschouwd worden als verplichte bijscholingsuren.

Wie zijn de Safety-coaches?

Dit zijn verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten ambulanciers, brandweermannen of communicatiespecialisten die iedere dag in de praktijk staan. Naast hun vaste baan binnen de zorgsector staan zij ter beschikking om u permanent te begeleiden. Ze zijn via e-mail bereikbaar voor alle vragen van zorgverleners of preventie-adviseurs. Zij zoeken mee naar oplossingen. En zetten deze vragen om naar feedback en opleiding op maat van uw behoefte.

Tijdens onze cursussen leert u wat u wel (of juist niet) moet doen in noodsituaties. Onze gecertificeerde instructeurs leren u niet alleen correct te handelen, maar wijzen u ook op preventie en veiligheid. Uiteraard steeds met de nodige vak expertise en volgens de hoogste professionele standaarden.

Wat mag u van ons concreet verwachten?

We begeleiden uw organisatie van A tot Z binnen het uitwerken van uw veiligheids- en zorgbeleid. We adviseren preventie-adviseurs bij het in de praktijd brengen van de risicoanalyse. We geven praktische tips die we integreren in een opleiding op maat. We leiden alle betrokken werknemers op binnen de verschillende aspecten van het veiligheids- en zorgbeleid. We komen op regelmatige momenten terug samen om hen te coachen en bij te scholen.

We bieden ook advies omtrent de nodige veiligheidsmaterialen. Levering en onderhoudsservice zijn tevens mogelijk.

In welke domeinen zijn we actief?

We zijn actief op gebied van EHBO, professionele wondzorg, brandpreventie en  evacuatie, ergonomie, communicatie en burn-out preventie, algemene veiligheidsopleidingen en vakbekwaamheid code 95.

Het team

Afbeelding Kobe Ramaekers

Kobe Ramaekers - Lesgever / Safety-coach

Als ambulancier / ergotherapeut word ik regelmatig geconfronteerd met de onmacht van mensen die niet weten hoe ze moeten reageren in een noodsituatie. Anderzijds ontmoet ik veel hulpverleners die graag mensen willen helpen. Vanuit die gemeenschappelijke interesse heb ik samen met enkele collega’s het Safety Expertise opgericht. Ons opzet is onze expertise maximaal ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk mensen, zodat de draagkracht op het vlak van eerste hulp vergroot. Onze uiteindelijke bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen zijn voorbereid in het geval ze geconfronteerd worden met een noodsituatie.

Afbeelding Dirk Van Besauw

Dirk Van Besauw - Lesgever / Safety-coach /Sales B2C

Ah ah ah ah Stayin’ Alive, stayin’ alive…

Als hoofd van een hulpteam word ik vaak geconfronteerd met situaties waarin een snelle en adequate reactie door omstaanders het verschil had kunnen maken. Een opleiding in eerste hulp en reanimatie is een noodzaak voor iedereen en kan mensenlevens redden. Dankzij het team van enthousiaste en competente lesgevers is iedereen in staat om basiskennis van EHBO onder de knie te krijgen.

Investeer voldoende in safety opleidingen. Een correcte interventie beperkt menselijk én financieel leed.

Onze Partners