Wat?

Na de opleiding bent u in staat om de verschillende blusmiddelen te onderscheiden en te gebruiken om een beginnende brand te bestrijden. U bent hierna ook in staat de verschillende evacuatietechnieken toe te passen in de praktijk.

Duur: circa 4 uur.

Inhoud

Theorie

  • Oorzaken van brand – brandpreventie.
  • De vuurdriehoek – vlampunt – zelfontbranding.
  • De brandklassen.
  • De gevaren van brand – deurprocedure.
  • De verschillende blusmiddelen en hun gebruik.
  • Verplichte pictogrammen.
  • Evacuatie (interne procedure).

Praktijk

Wij beschikken over een aanhangwagen die overal inzetbaar is. Wij hebben in openlucht 3 parkeerplaatsen nodig om onze praktijktraining te kunnen organiseren en een leslokaal voor het theoretische gedeelte. Waar dat we gebruik maken van een gasinstallatie zijn er geen extra vergunningen nodig voor deze training. Er moet enkel samen met de preventieadviseur gekeken worden dat we op een veilige plaats kunnen trainen. (vb niet te dicht bij gasleidingen of elektrische installaties of wagens)

Typische praktijkoefeningen zijn:

  • Blussen van een brandende frietketel d.m.v. een branddeken.
  • Blussen van een vloeistofbrand d.m.v. een co2-blustoestel.

E-Learning

Deze opleiding wordt ook aangeboden via E-Learning. Hierbij volgt u de cursus aan eigen tempo via het internet. U ontvangt van ons een login om op het E-learning platform deze cursus te volgen. De evaluatie van de cursist gebeurt online. Wanneer deze positief is kan er overgegaan worden naar de praktijk opleiding. In ons E-learningaanbod krijgt deze cursus de naam: ‘brand en ontruimen’.  Neem gerust contact met ons op voor meer info!

Onze Partners