Wat?

In deze cursus leert u alles over eerste hulp. Ook preventie en veiligheid komen uitgebreid aan bod.
Deze basiscursus Bedrijfseerstehulp omvat 16u opleiding. Deelnemers aan deze cursus behalen een brevet dat in het kader van de ARAB-verplichtingen erkend is door de federale overheid.
De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent de verschillende modules uitgebreid bespreken en toelichten.

Inhoud

De cursus bespreekt onder meer de taken van de bedrijfshulpverlener en hoe een noodsituatie correct moet geëvalueerd worden. Uiteraard leren we u hoe u een basisreanimatie uitvoert volgens de nieuwste Europese richtlijnen.

Ook verslikking, veiligheidshouding, stoppen van ernstige bloedingen, wondzorg en brand- en chemische letsels komen aan bod. We gaan verder met vergiftiging, ledenmatenletsels (kneuzing, verstuiking, ontwrichting, breuken), wervelletsels, bewustzijnstoornissen (flauwte, hersenschudding, epilepsie…) en ademhalingstoornissen (astma, allergie, hyperventilatie, kortademigheid).

Ten slotte worden ook circulatiestoornissen (hartinfarct, shock, beroerte), specifieke letsels en ziektebeelden binnen het bedrijf besproken en bezoeken en evalueren we de eigen EHBO voorzieningen bv het EHBO lokaal.

E-Learning

Deze opleiding wordt ook aangeboden via E-Learning. Hierbij volgt u de cursus aan eigen tempo via het internet. U ontvangt van ons een login om op het E-learning platform deze cursus te volgen. De evaluatie van de cursist gebeurt online. Wanneer deze positief is kan er overgegaan worden naar de praktijkopleiding. In ons E-learningaanbod krijgt deze cursus de naam: ‘Cursus basis EHBO’.  Neem gerust contact met ons op voor meer info!

NIEUW! BLS erkend door ERC

Indien men wenst een BLS-certificaat, erkend door het ERC, te behalen kan dit apart aangevraagd worden. Dit certificaat is Europees geldig.

Onze Partners