Wat?

Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming (IS-081)

Tijdens deze opleiding wordt aangeleerd om te gaan met autonome en niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming (zowel ademluchttoestellen als toestellen met slangaansluiting) en dit op een doeltreffende en veilige manier.

 

Inhoud

Theorie:

 • basis regelgeving in het kader van het gebruik van onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen op de juiste manier interpreteren
 • werking van de ademhaling
 • risico’s herkennen (zuurstoftekort, gezondheidsschadelijke stoffen, grenswaarden)
 • afhankelijke en onafhankelijke ademhalingsbescherming (toepassingsgebied, werking en beperkingen)
 • bouw, werking van de onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen
 • factoren die de beschermingsgraad beïnvloeden berekeningen: druk en resterende druk, luchtverbruik, veiligheidsmarge
 • aandachtspunten uitleggen bij het gebruik van een slangaansluiting (flessenkar, ademluchtnet)
 • voor- en nadelen van een autonoom ademluchttoestel en van ademlucht via vaste ademluchtlijn
 • onderhoud, controle
 • op- en afzetprocedure en veiligheidstesten
 • LMRA

Praktijk:

 • Ademhalingsapparatuur gereed maken en controleren
 • op- en afzetprocedure
 • gewenning dragen autonome ademhalingsbescherming
 • met ademhalingsapparatuur kunnen trappen lopen, ladders beklimmen, door smalle doorgangen lage doorgangen kruipen, door een mangat gaan
 • eenvoudige werkzaamheden kunnen uitvoeren met ademhalingsapparatuur
 • kunnen reageren op noodsituatie als problemen aan eigen fles, collega in nood, brand- of gasalarm
 • berekenen van luchtverbruik, terugkeertijd

Deelnamevoorwaarden:

18 jaar en medisch geschikt verklaard tot het dragen van autonome adembescherming.

Evaluatie van de cursisten

De geslaagde deelnemer ontvangt een attest van deelname of een door BeSaCC VCA erkend diploma IS081-Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming.

Het diploma is 5 jaar geldig.

Onze Partners