Wat?

Deze opleiding is er op gericht om, na een theoretische en praktische opleiding, te weten hoe een gesloten ruimte dient betreden te worden of er toezicht dient op gehouden te worden.

De deelnemers zijn na de opleiding vertrouwd met:

– de elementaire veiligheidsregels  tijdens het toezicht op of bij het betreden van een besloten ruimte.

– de interne procedures  en de toelating om een besloten ruimte te betreden en te interpreteren.

– alle individuele en gemeenschappelijke beschermingsmiddelen die vereist zijn voor een veilige interventie.

– een isolerend persluchttoestel of te helpen bij het gebruik ervan.

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik

Theorie

Wat verstaat men onder werken in een besloten ruimte? Aan welke regelgeving is dit onderworpen?  Aan welke risico’s wordt men blootgesteld?

De toepassing van de preventiemaatregelen: voorafgaandelijk werfbezoek, analyse van het risico

Toegangsprocedures en toegangstoelatingen

Ademhalingsbeschermingen: filter en met luchtaanvoer.

Individuele en collectieve beschermingsmiddelen

Opdrachten in eerste en tweede lijn

Verschillende taken in een besloten ruimte

Voorbeelden van interventies.

 

Praktijk

Dragen van een isolerend persluchttoestel en horizontale ontwikkeling.

Ruimte betreden met isolerend persluchttoestel via mangat (harnas en valstop)

Ruimte betreden met isolerend persluchttoestel via zijdelings mangat en voortbeweging in de ruimte; een pop uit de ruimte halen.

Verschillende situaties schetsen naargelang de aard van de zone (chemische producten)

Onze Partners