Wat?

Doelstelling: Opfrissing regelgeving in het verkeer (stilstaan en parkeren, snelheid, inhalen, voorrang,…) Attent maken op de meest recente wijzigingen in wetgeving en verkeersregels. Correct invullen Europees aanrijdingsformulier.

 • Verschil MTM – MBT
 • Snelheid
 • Stilstaan en parkeren
 • Inhalen
 • Voorrang / gedrag aan kruispunten
 • Plaats op openbare weg
 • Veiligheidsregels in tunnels
 • Recente wijzigingen
 • Onderdelen van het europees aanrijdingsformulier
 • Wie vult wat in en waar op te letten
 • Praktische oefeningen invullen Europees aanrijdingsformulier

Onze Partners