Doelgroep
(Kandidaat) Instructeurs EHBO, Bedrijfsverpleegkundigen, Preventieadviseurs, Leidinggevenden die toolboxmeetings/trainingen geven ivm EHBO

Context
Train de Trainer betekent dat vakspecialisten worden opleid tot trainer/instructeur, om anderen te trainen op hun vakgebied. Volgens dit Train de Trainer concept leert de vakinhoudelijk deskundige de didactiek om zijn kennis en vaardigheden professioneel over te dragen in trainingen.

Dag 1
De cursisten volgen een volledige cursus ‘Basic Life Support (BLS)’en aansluitend een cursus ‘Paediatric Basic Life Support (PBLS)’ van telkens 3 uur. Nadien verkrijgt de cursist een attest BLS* en PBLS** erkend door de Europese & Belgische Reanimatieraad. Deze dag zal worden afgesloten met een technische opleiding van 2 uur waarin de vaardigheden worden aangeleerd om het reanimatie materiaal te onderhouden, reinigen en herstellen. Ook het integreren van software*** en elektronica tijdens deze opleidingen komt aan bod tijdens deze technische training. Eveneens het gebruik van het verslikkingset en get onderhoud hiervan is voorzien.

Dag 2
Tijdens deze 8 uur durende opleiding krijgen de cursisten de opleiding ‘Basic Instructor Course (BIC)’. Deze opleiding is erkend door het ERC & BRC.
De cursisten leren de basisprincipes aan van hoe men volwassenen kan vormen in Paediatric & Basic Life Support. Dit is een didactische training die instructeurs nodig hebben om nadien de opleidingen te geven. Ze leren de nodige vaardigheden aan en trainen deze doorheen de dag via rollenspelen die door 2 docenten worden begeleid.
Een belangrijk onderdeel is het aanleren van feedback- en evaluatietechnieken die nodig zijn om testen en/of examens af te nemen indien er officiële attesten moeten worden voorzien na het volgen van een cursus BLS of PBLS.

 

Dag 3 (voormiddag)
In dag 3 gaan we didactisch in op verschillende aspecten van EHBO. Zo bekijken we de benadering van bepaalde ziektebeelden, hoe prioriteiten zich opdringen bij bloedingen, bij beschadigingen van de huid alsook bij mogelijke besmettingen na verwondingen en hoe dit te behandelen volgens de meest recente richtlijnen.
Een onderdeel van deze is hoe de (kandidaat) instructeurs kunnen werken met rollenspelen doorheen een cursus EHBO. Een zeer leerzame en didactische leervorm is het schminken van wonden en hoe met scenariotrainingen kan maken en begeleiden.
Tijdens het onderdeel schminken leren de cursisten de inhoud van een didactische schminkkoffer en hoe men brooddeeg kan maken welke nodig is tijdens de scenariotrainingen.

Dag 3 (namiddag)
Gedurende 4 uur krijgen de cursisten opdrachten om een volledig scenario uit te werken en nadien voor de ganse groep deze opdracht als een fictieve cursus te geven. In deze opdracht zal de voorbereiding moeten gebeuren van het thema dat gekozen zal worden, het samenstellen van didactische hulpmiddelen , een scenario schrijven en toepassen.
Nadien volgt er per case een groepsgesprek waarin de cursisten elkaar kunnen evalueren en bijsturen.

 

Onze Partners