Wat?

Omdat iedere organisatie anders is en met andere problemen geconfronteerd wordt, is het vanzelfsprekend dat onze opleidingen zoveel mogelijk aansluiten bij uw specifieke vraag. Hiertoe werken we met modules per onderwerp die vrij gecombineerd kunnen worden zodat ze maximaal inspelen op ieders noden. Mochten er toch nog vragen zijn die niet via deze modules kunnen worden opgevangen, dan schakelen we een expert binnen ons team in die in samenspraak met u een nieuwe module uitwerkt.

Mogelijkheden

Hieronder vind je een overzicht van alle mogelijke onderwerpen die vrij gecombineerd kunnen worden. Er wordt steeds met 1 lesgever gewerkt en max 15 deelnemers, tenzij anders vermeld)

 • Basisprincipes, vier stappen in eerste hulp (duur 2u)
 • Verbandtechnieken (duur 3u)
 • Oncologische wondzorg en pijn bij wondzorg (duur 3u)
 • Het gebruik en toepassen van een wondzorgprotocol binnen een woonzorgcentrum (duur 3u)
 • EHBO bij wondzorg en brandwonden (duur 3u)
 • Negatieve druktherapie (duur 3u)
 • Debrideren in de praktijk (duur 3u)
 • Diabetische voet en praktijkles vilt (duur 3u)
 • Compressietherapie (duur 3u)
 • Decubitis (duur 3u)
 • Producttraining (duur 3u)
 • Algemene basis wondzorg (duur 3u)
 • Stabiele zijligging, verslikking (duur 1u)
 • Reanimatie (duur 3u)
 • Huidwonden en wondzorg (duur 1u,)
 • Brandwonden (duur 1u)
 • Omgaan met rolstoel gebruikers en transfertechnieken (duur 3u)
 • Evacuatietechnieken (duur 2u)
 • meten van parameters voor zorgkundigen (duur 3u)
 • Massagetechnieken (duur 2u)
 • Sportletsels (duur 2u)
 • Letsels aan botten, spieren en gewrichten (duur 1u)
 • Hoofd- en wervelletsels (duur 1u)
 • Bloedingen, amputaties, pijn op de borst (duur 1u)
 • Hyperventilatie, kortademigheid, flauwte (duur 1u)
 • Vergiftiging, epilepsie, beroerte (duur 1u)
 • Diabetes (duur 1u)
 • Elektrocutie (duur 1u)
 • Problemen met hitte en koude (duur 1u)
 • Verbandtechnieken (duur 2u)
 • Insectensteken en -beten (duur 1u)
 • Hef- en tiltechnieken (duur 3u)
 • Ergonomie voor gebruik van beeldschermen (duur 3u)
 • Immobilisatie van het hoofd en ledematen (helm verwijderen, halskraag, vacuümspalk aanleggen) ( duur 3u)
 • Optreden bij wervelletsels (vervoer met draagberrie en vacuümmatras aanleggen) ( duur 3u)
 • Omgaan met personen met een beperking (duur 2u)
 • Anatomie van het menselijk lichaam (duur 2u)
 • Veilig maken van de plaats van ongeval (duur 2u)
 • Hoe werkt een rampenplan (duur 3u)
 • Inrichting van een medisch lokaal en wat moet er in een EHBO koffers (duur 2u)
 • Helpen bij het opstellen van de medische risicoanalyse voor het bedrijf (duur 3u, max 5 deelnemers)
 • Casussen oefenen met gebruik van een ongevalssimulant (duur 4u, 1 lesgever + 1 simulant)

Onze Partners