Wat?

Leiderschap kan veel vormen aannemen. Een organisatie kan alleen groeien als zij beschikt over mensen die niet alleen weten wat leiderschap is, maar die kennis ook in de praktijk toepassen. Leiderschap zorgt ervoor dat medewerkers een duidelijke en concrete focus hebben en handhaven.Dat medewerkers zich ontwikkelen en dat zij verantwoordelijkheid nemen naar het welzijn en de veiligheid van zichzelf en hun collega’s. Dat medewerkers niet denken in termen van “ik” maar in termen van “wij” en dus beter gaan samenwerken. De vraag is enkel… Hoe kan ik zo’n leider worden?

Inhoud

• Uw leiderschapsstijl is verbonden met uw persoonlijkheid en voorkeuren. De deelnemers doen een test die hen inzicht geeft in hun natuurlijke voorkeuren en gedragingen (Marston Pro elen).
• Vanuit deze voorkeuren ontdekken de deelnemers hoe het komt dat zij aan persoon “x” gemakkelijk leiding kunnen geven en dat het met persoon “y” niet vlot.
• Vanuit de praktijk van de deelnemers kijken we hoe “situationeel leiding” geven in elkaar zit en hoe de deelnemers hier kunnen mee omgaan.
• Er wordt aandacht besteed aan het mechanisme “Verbinding – Afstand”. Energie geven of energie ontnemen.
• Deze workshop is een introductie. De ervaring leert dat deelnemers altijd de behoefte voelen om hun “leiderschap competenties” verder te ontwikkelen. Het is dus bijzonder zinvol om afspraken te maken voor concrete toepassingen in het werkveld en deze, samen met de organisatie waar de deelnemers voor werken, op te volgen.

Onze Partners