Wat?

De initiatie EHBO leert de geselecteerde medewerkers op korte tijd de basisprincipes en -vaardigheden van eerstehulpverlening aan.

De praktijkgerichte opleiding duurt 4 uur. Vooraf bespreekt de lesgever met u welke items van belang zijn voor uw organisatie.

Groepen bestaan uit maximum 15 deelnemers. Zo doen de cursisten een maximum aan praktijkervaring op om bedrijfsspecifieke situaties gericht te kunnen aanpakken.

We focussen op de rol van de verzorger (basishygiëne, juiste analyse van de situatie, zorgen voorafgaand aan de evacuatie en procedure enzovoort) en de basisvaardigheden van de eerste hulp (bloedingen, verwondingen, brandwonden enzovoort).

Wie deze opleiding EHBO heeft gevolgd, kan met kennis van zaken de basishandelingen van de eerste zorg toedienen in de instelling in geval van een ongeval of gezondheidsprobleem.

Waarom?

In een bedrijf maar ook in een instelling met meer dan 20 medewerkers moet er een of meer gebrevetteerde EHBO-hulpverleners aanwezig zijn. Deze opgeleide medewerkers kunnen in geval van nodsituatie de eerste zorgen verstrekken.  Zij moeten de basisprincipes en –vaardigheden van de eerste hulpverlening onder de knie hebben. Deze dienen trouwens aanwezig te zijn voor de volledige duur van de arbeid.

De initiatiecursus is bedoeld voor medewerkers die geen brevet van EHBO-hulpverlener hebben, maar toch in staat moeten zijn om eerste zorgen te verstrekken.

Belangrijk is om bij de selectie rekening te houden met het feit dat de eerste hulp gegarandeerd moet zijn tijdens de volledige duur van de arbeid. Dus ook ’s nachts in het geval van nachtwerk.

 

Onze Partners