Wat?

Wij kunnen u bijstaan in het organiseren en begeleiden van de jaarlijks verplichte evacuatieoefening. Wij voorzien een aantal observatoren die bij de debriefing na de oefening rapport van hun bevindingen en opmerkingen uitbrengen. Desgewenst zorgen wij voor brandsimulatie (licht-, rook-, geur- en geluidseffecten) en/of slachtoffers om de oefening nog realistischer te maken.

Onze mobiele blusunit kan eveneens ingezet worden waarbij we de inzet van de interventieploeg, tijdens de evacuatieoefening, kunnen testen. U krijgt van ons ook een verslag van het verloop van de evacuatieoefening.

Overzicht

Doelstelling

Na de opleiding bent u in staat om de verschillende evacuatietechnieken in de praktijk toe te passen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding richt zich tot al het personeel van bedrijven: geen voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan de praktische toepassingen waarbij de verschillende evacuatietechnieken worden gesimuleerd. De praktijkoefeningen hebben betrekking op het toepassen van deze technieken op gesimuleerde situaties waarbij het oefengebouw onder rook wordt gezet.

Duur

3 uur

Inhoud

Theorie

  • evacuatiewegen, veiligheidswetgeving, signalisatie, evacuatieplan
  • de verschillende aan te wenden evacuatietechnieken

Praktijk

  • het toepassen van de aangeleerde technieken in de praktijk
  • individuele en groepsoefeningen met betrekking tot de evacuatie van een gebouw (onder rook) en van gesimuleerde slachtoffers in reële omstandigheden

Organisatie

De inhoud van de opleiding kan aangepast worden aan de specifieke wensen van het bedrijf .

Onze Partners