Wat?

Wat is communicatie en hoe kunt u ervoor zorgen dat u een positieve impact hebt op de mensen waar u mee samen werkt? Wat is het effect van woorden, onze stem, lichaamstaal, maar vooral ook van onze overtuigingen op hoe wij communiceren en het effect dat wij bereiken? In deze workshop ontdekt u de mechanismen en leert u concreet hoe u door een specifieke manier van communiceren een constructieve invloed kunt hebben op de mensen waar u mee samen werkt en dus ook op de veiligheid.

Inhoud

• Achtergronden over het mechanisme Verbinding of Afstand creëren in communicatie
• De deelnemers vullen de test De Roos van Leary in. In deze test ontdekken de deelnemers hoe zij bewust, en soms ook onbewust, communiceren op een manier die mensen energie geeft of energie ontneemt. M.a.w. of mensen willen samenwerken of eerder defensief worden en eventueel afhaken en zich ziek melden.
• Is luisteren moeilijk of gemakkelijk? Oefeningen in luisteren. Wat zijn de valkuilen en mechanismen die ervoor zorgen dat luisteren soms zo moeilijk is?
• Wat is de Drama driehoek? Hoe zorgen mensen ervoor dat deze zich ontwikkelt, in stand gehouden wordt en hoe kan deze gestopt worden?
• Hoe functioneren onze hersenen en hoe kunnen we hun werking beïnvloeden zodat we con- structief gaan communiceren?

Via concrete cases leren de deelnemers om op een bewuste manier constructief te communiceren en ontdekken zij vooral welke voordelen dat heeft voor henzelf, op het werk, voor de veiligheid, de gezondheid enz. Dankzij concrete cases leren zij om verbinding te leggen en hoe deze hersteld kan worden zo ze weg valt. Er worden afspraken gemaakt voor concrete toepassingen in de werksfeer.

Onze Partners