Wat?

In België moet sinds 1 september 2014 in bedrijven wettelijk aan burn-out preventie worden gedaan. Bij het einde van de workshop hebben de deelnemers én de organisatie een duidelijk en concreet beeld van waar zij staan wat betreft het identificeren van burn-out en welke acties zij kunnen/dienen te ondernemen indien bepaalde behoeften uit balans zijn.

Burn-out ontstaat doordat medewerkers verwachten dat aan bepaalde behoeften zal voldaan worden op het werk. Als aan enkele van deze behoeften plotseling niet meer voldaan wordt, ervaren we ‘frustratie’. Zo deze frustraties oplopen, kan dat een behoorlijke ‘distress’ geven. Als dit proces lang doorgaat en de medewerker ‘geen haalbare oplossing meer ziet om om te gaan met zijn distress’, ‘valt hij ziek’; we spreken dan van ‘burn-out’.

Inhoud

• Achtergrondinformatie over mechanismen en processen die tot burn-out kunnen leiden.
• De niëren van “Wat nu is”. De deelnemer in contact brengen met hoe hij/zij de huidige situatie werkelijk ervaart en via een interactieve oefening ontdekken welke van de 9 behoeften in of uit balans zijn.
• Bepalen hoe de deelnemer de situatie “wil”.
• Bepalen van de te nemen stappen om die te
bereiken.
• Het afnemen van de 4DKL test: Deze test geeft
aan in welke mate een deelnemer naar een burn- out neigt. De test bestaat uit 50 keuzevragen, ingedeeld volgens 4 dimensies: distress, depressie, angst, somatisatie.
• De organisatie krijgt na de workshop een rapport met aanbevelingen om burn-outs te voorkomen.

Onze Partners