Wat?

Omdat eerste hulp voortdurend in beweging is, is het brevet nijverheidshelper slechts 5 jaar geldig. Dit brevet is verlengbaar via bijscholingen. Men bekomt een verlenging van 5 jaar na 20 bijscholingsuren. Voordeel van degelijke bijscholingen is dat de aanwezige kennis wordt opgefrist, geactualiseerd en tevens wordt uitgebreid met nieuwe thema’s.
Onze doelstellingen zijn gericht op praktische training van de eerste hulptechnieken en het aanleren van nieuwe richtlijnen en vaardigheden.

Inhoud

 • basisprincipes, vier stappen in eerste hulp 
 • stabiele zijligging, verslikking 
 • reanimatie
 • huidwonden en specifieke huidwonden 
 • brandwonden 
 • letsels aan botten, spieren en gewrichten 
 • hoofd- en wervelletsels, hersenschudding 
 • bloedingen, amputatie, pijn op de borstkas 
 • hyperventilatie, kortademigheid, flauwte, vergiftigingen, epilepsie, beroerte
 • diabetes
 • elektrocutie
 • problemen met hitte en koude
 • verbandtechnieken
 • steken en beten
 • optreden bij wervelletsel 
 • cursus Reanimeren en defibrilleren (AED) 

Onze Partners