Wat?

In deze cursus leert u alles over eerste hulp. Ook preventie en veiligheid komen uitgebreid aan bod.
Deze basiscursus Bedrijfseerstehulp omvat 16u opleiding. Deelnemers aan deze cursus behalen een brevet dat in het kader van de ARAB-verplichtingen erkend is door de federale overheid.
De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent de verschillende modules uitgebreid bespreken en toelichten.

Inhoud

De cursus bespreekt onder meer de taken van de School/bedrijfshulpverlener en hoe een noodsituatie correct moet geëvalueerd worden. Uiteraard leren we u hoe u een basisreanimatie uitvoert volgens de nieuwste Europese richtlijnen.

Ook verslikking, veiligheidshouding, stoppen van ernstige bloedingen, wondzorg en brand- en chemische letsels komen aan bod. We gaan verder met vergiftiging, ledenmatenletsels (kneuzing, verstuiking, ontwrichting, breuken), wervelletsels, bewustzijnstoornissen (flauwte, hersenschudding, epilepsie…) en ademhalingstoornissen (astma, allergie, hyperventilatie, kortademigheid).

Ten slotte worden ook circulatiestoornissen (hartinfarct, shock, beroerte), specifieke letsels en ziektebeelden binnen de school besproken en bezoeken en evalueren we de eigen schoolapotheek.

E-Learning

Deze opleiding wordt ook aangeboden via E-Learning. Hierbij volgt u de cursus op eigen tempo via het internet. U ontvangt van ons een login om op het E-learning platform deze cursus te volgen. U ontvangt een bewijs van deelname na afsluiten van de cursus. Neem gerust contact met ons op voor meer info!

NIEUW! BLS erkend door ERC

Indien men wenst een certificaat BLS erkend door het ERC te behalen kan dit apart aangevraagd worden. Dit certificaat is Europees geldig.

Onze Partners