Tijdens het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden eisen meer en meer bedrijven van de aannemers die voor hen werken dat zij een certificaat kunnen voorleggen.

Voor het behalen van een certificaat is een specifieke veiligheidsopleiding voor de operationele leidinggevende medewerkers verplicht. Onze opleiding is een goede voorbereiding voor het examen VOL-VCA.

Deze opleiding is in het bijzonder geschikt voor medewerkers van constructie- en bouwbedrijven, elektro, sanitair, koeltechniek, schilderbedrijven, installateurs, industriële reiniging, enz.

Er is geen voorkennis vereist en deze opleiding is ook interessant voor personen die een goede basiskennis van veiligheid wensen te verwerven.

De thema’s die aanbod komen zijn: Wetgevend Kader, Gevaren, risico’s en preventie , oorzaak en preventie van ongevallen, veiligheidsgedrag  (o.a. gedrag, aanpak door leidinggevenden, observatie, …) , taken, rechten, plichten, overleg en inspecties, procedures, instructies en signalering (o.a. vergunningen, signalering, markering, …) , noodsituaties, gevaarlijke stoffen (o.a. indeling, etiket, gevaar, asbest, …) , brand en explosie, arbeidsmiddelen (o.a. vaste machines, handgereedschap, hijswerktuigen, heftruck), specifieke werkzaamheden en omstandigheden (o.a. lassen, slopen, graven, werken op hoogte, werken in besloten ruimtes), elektriciteit en straling, ergonomische werkplek (o.a. lawaai, heffen en tillen trillingen, lichamelijke en mentale belasting, …) en PBM’s.

Onze Partners