Wat?

Opleiding ontwikkeld door de Europese Reanimatieraad gebaseerd op de recentste ERC-richtlijnen. De opleiding zet de Europese norm aangaande reanimatierichtlijnen en verbetert de vaardigheden van de zorgprofessional.

Deelnemers krijgen een uitgebreide hands-on opleiding in het herkennen en behandelen van de verschillende oorzaken van een hartstilstand. Men leert op gepaste wijze en in teamverband te handelen bij een nakende of feitelijke stilstand.

Tijdens deze opleiding leert men:

– Slachtoffers met een arrest of peri-arrest te benaderen en behandelen volgens een ABCDE-benadering.

– Het managen van een hartaanval samen met een multidisciplinair team binnen een noodsituatie.

– Omgaan met de gestandaardiseerde reanimatierichtlijnen.

 

Het klassikale gedeelte van 2 dagen zal worden vooraf gegaan door een theoretisch gedeelte via E-learning.  Deelnemers die in de opleiding slagen krijgen een 3 jaar geldig ALS-certificaat. De bijscholing voor deze opleiding duurt 1 dag.

Inhoud?

– Reanimatie en defibrilleren.

– ECG-interpretatie.

– Luchtwegbeleid en beademing.

– Beleid bij peri-arrest arythmieën.

– Zuur-base evenwicht.

– Reanimatie in bijzondere omstandigheden.

– Ethische aspecten en zorg bij overlijden.

– Workshops, skills stations, CAS-training (Cardiac arrest simulation).

Doelgroep?

Hoewel de opleiding zich vooral richt op artsen en verpleegkundigen werkzaam op een spoedgevallendienst of intensieve zorgen eenheid, kunnen alle zorgprofessionals waarvan men verwacht in team te kunnen reanimeren hier baat bij hebben.

 

Onze Partners