In deze basiscursus of bijscholing leert u alles over eerste hulp. Ook preventie en veiligheid komen uitgebreid aan bod. De basiscursus Bedrijfseerstehulp omvat 16u opleiding de bijscholing 4u. Deelnemers aan deze cursus behalen een brevet of bijscholingsattest dat erkend is door de federale overheid. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent de verschillende modules uitgebreid bespreken en toelichten. We hebben extra aandacht voor de hygiënemaatregelen en regelgevingen rond Covid-19. Door bewust om te springen met de huidige richtlijnen kunnen we nog steeds een kwalitatieve hulpverlening voorzien.

De cursus bespreekt onder meer de taken van de bedrijfshulpverlener en hoe een noodsituatie correct moet geëvalueerd worden. Uiteraard leren we u hoe u een basisreanimatie uitvoert volgens de nieuwste Europese richtlijnen.

Ook verslikking, veiligheidshouding, stoppen van ernstige bloedingen, wondzorg en brand- en chemische letsels komen aan bod. We gaan verder met vergiftiging, ledenmatenletsels (kneuzing, verstuiking, ontwrichting, breuken), wervelletsels, bewustzijnstoornissen (flauwte, hersenschudding, epilepsie…) en ademhalingstoornissen (astma, allergie, hyperventilatie, kortademigheid).

Ten slotte worden ook circulatiestoornissen (hartinfarct, shock, beroerte), specifieke letsels en ziektebeelden binnen het bedrijf besproken en bezoeken en evalueren we de eigen bedrijfsapotheek.

Indien u interesse hebt kunt u zich inschrijven via onze website https://safetyexpertise.iwebhost.eu/v1/opleidingskalender/

Voor extra informatie stuur je een mail naar info@safetyexpertise.be

 

Onze Partners